markilux solskydd
för
sociala institutioner

Kontakta oss direkt
Referensbild av pergola classic med antracitfärgad ram och grönt tyg som täcker terrassen i Zell am See.

markilux markissystem för
klimatanpassning i sociala anläggningar

Sociala inrättningar som äldreboenden, vårdhem och sjukhus är särskilt utsatta för effekterna av varma temperaturer och starkt solljus. Konsekvenserna av klimatförändringarna utgör ett hot mot utsatta människor. Sociala institutioner bör därför redan idag börja tänka på bra solskydd. Äldre, sjuka och vårdbehövande människor behöver bra skydd mot starkt solljus och höga temperaturer.

markilux produkter för
sjukhus, vårdhem och äldreboenden

För att skydda sjuka och svaga människor krävs ett helhetskoncept som skydd mot sol och värme. Olika markissystem finns tillgängliga om du vill göra din sociala inrättning klimattålig. markilux projekt hjälper dig att rusta dig mot konsekvenserna av klimatförändringen och vidta försiktighetsåtgärder för att minimera påverkan på dina boende och patienter. Använd vertikala markiser för att skydda fönsterfronter och glasytor. Utan fönsterskugga kommer solstrålarna obehindrat in i byggnaden, vilket gör att rumstemperaturen stiger så snabbt att utsatta människor lider. Vikarmsmarkiser, pergolor eller fristående markissystem gör det möjligt att använda uterummet även vid intensivt solsken. Skydd mot UV-strålar och överhettning ingår.

Vilka är fördelarna med
solskydd för sociala anläggningar?

Skräddarsydda kommersiella solskydd
i bara några steg

Helhetskoncept för företagskunder är kärnkompetensen hos markilux project, och därför hjälper våra experter dig med ditt solskyddsprojekt. markilux project är din pålitliga partner för kommersiellt solskydd och följer dig i alla faser av markisplaneringen - från början till slut och vidare: från att fastställa dina behov och de lokala förhållandena, via planering till genomförande och slutligen projektavslutning.

Läs mer om de enskilda projektfaserna

markilux referenser | Sociala anläggningar.
Läs mer om våra projekt.

Låt oss ge dig personlig rådgivning!

Vänligen kontakta oss!

FAQ
om solskydd på äldreboenden, vårdhem och sjukhus

Vi erbjuder ett brett utbud av olika solskyddsprodukter för olika tillämpningar i sociala anläggningar. Om du letar efter solskydd för utomhusområden kan du överväga vikarmsmarkiser, pergolor eller fristående markissystem. Fönstermarkiser kan användas för att skydda interiören i äldreboenden och vårdhem från alltför starkt solljus och bländning.

Om du vill skugga din fönsterfront med vertikala markiser har du möjlighet att styra alla markiser centralt. Markiserna kan programmeras så att de höjs och sänks vid bestämda tidpunkter. Ett styrsystem som reagerar på förändringar i vädret är också möjligt.

Eftersom äldreboenden och vårdhem ofta blir de boendes hem bör anläggningen utformas så att de känner sig välkomna. Detta inkluderar att utforma ett inbjudande utomhusområde och tillhandahålla adekvat solskydd. Detta beror på att utsatta personer ofta har svårare att tåla höga temperaturer och direkt solljus.

Solljus ökar också temperaturen inomhus. Här kan fönstermarkiser vara till hjälp. De hindrar solstrålarna från att tränga in i bostaden och minskar därmed värmetillförseln avsevärt.

Efter en inledande konsultation och designplanering tar vi gärna fram 3D-visualiseringar. På så sätt får du en bra bild av skugglösningarna för ditt äldreboende. Särskilt när det gäller ett övergripande koncept för äldreboenden eller vårdhem som förändrar byggnadens utseende är en visualisering i förväg till hjälp för att fatta ett beslut. Förutom att visualisera markiserna på byggnaden kan även skuggor simuleras.

Våra markissystem kan kompletteras med sidoelement för ett heltäckande skydd. Detta skapar ett vindskyddat område. För ännu mer komfort kan du välja värmestrålaren som tillval till ditt solskydd för äldreboenden och vårdhem.

Det finns alltid finansieringsprogram för sociala inrättningar som äldreboenden, vårdhem och sjukhus. Aktuell information om möjliga stödprogram för klimatanpassning av sociala anläggningar finns på myndigheternas webbplatser.

Särskilt sårbara grupper, t.ex. boende på äldreboenden, vårdhem eller sjukhus, riskerar att utsättas för höga temperaturer och direkt solljus. Värme utgör ofta en hälsorisk för äldre, sjuka och svaga personer. Av denna anledning bör försiktighetsåtgärder vidtas för att förhindra att sociala inrättningar värms upp. Skuggande åtgärder är också viktiga för att garantera en säker och trevlig vistelse utomhus på sjukhus, ålderdomshem och vårdhem.

Mer information om markilux project |
Planering och genomförande av skuggningslösningar för företagskunder

person_white

Kontaktperson

Get in contact with markilux

Kontaktformulär

Download

Nedladdningar