markilux GmbH + Co. KG

Klaus Wuchner, Michael Gerling, Directeuren

Hansestraße 53

48282 Emsdetten

Duitsland

Telefoon: +49 (0) 25 72 / 15 31-0

Fax: +49 (0) 25 72 / 15 31 444

CV, statutaire zetel Emsdetten,

Amtsgericht Steinfurt HRA 7232

BTW nr.: DE 815730166

WEEENL0860

Algemene partner :

markilux Verwaltungs GmbH,

Zetel Emsdetten, Amtsgericht Steinfurt HRB 11739

Directeuren Klaus Wuchner, Michael Gerling.

Vragen en suggesties kunt u sturen naar : [email protected]

© 2019 by markilux / Emsdetten

Alle rechten voorbehouden. De informatie is eigendom van markilux (uitgeverij). Het vertegenwoordigt de meest recente informatie die op het moment van publicatie beschikbaar is. Elke aansprakelijkheid of garantie voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie en gegevens is uitgesloten. De betreffende aanbieders zijn verantwoordelijk voor internetsites van derden waarnaar de uitgever door middel van zogenaamde links verwijst. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke sites van derden. Bovendien kan de website van de uitgeverij zonder medeweten van de uitgeverij worden gelinkt aan andere sites. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden. De uitgever is alleen verantwoordelijk voor inhoud van derden (d.w.z. inclusief illegale of strafbare inhoud) als hij er positieve kennis van heeft en als het technisch mogelijk en redelijk is voor de uitgever om het gebruik ervan te voorkomen. De uitgever is volgens de Duitse Telemediawet (TMG) echter niet verplicht om de externe inhoud voortdurend te controleren.

De informatie op de webpagina's vormt in geen geval een juridische waarborg. De uitgever behoudt zich het recht voor de verstrekte informatie of gegevens naar behoefte te wijzigen of aan te vullen. . Aan de hier beschreven onderwerpen kunnen geen juridische claims worden ontleend.Aanbiedingen zijn niet in alle onderdelen bindend.

De uitgever is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van de informatie of gegevens op deze website. Er zijn geen rechten en verplichtingen tussen de uitgever en de gebruiker van de website of derden.

De inhoud van de websites van markilux is auteursrechtelijk beschermd. De inhoud mag niet worden gereproduceerd en/of gepubliceerd of opgeslagen in een informatiesysteem, hetzij geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

Het gebruik door derden van de in het impressum gepubliceerde contactgegevens of vergelijkbare informatie zoals postadressen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde informatie is niet toegestaan. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen de verzenders van zogenaamde spammails in geval van overtreding van dit verbod (§7paragraaf  2  nr.  3UWG en § 6 TMG).

Alle informatie of gegevens, het gebruik ervan en alle handelingen, toleranties of nalatigheden in verband met de websites van markilux zijn uitsluitend onderworpen aan het Duitse recht, met uitsluiting van het internationale recht. De plaats van uitvoering en exclusieve bevoegdheid is Rheine.

Online-geschillenbeslechting (EU-verordening nr. 524/2013)

In overeenstemming met de EU-verordening nr. / 5242013heeft de Europese Commissie een website (OS-platform) ter beschikking gesteld die dient voor het beslechten van buitengerechtelijke geschillen die voortvloeien uit online juridische transacties. Het OS-platform van de Europese Commissie is te vinden onder de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Wij zijn niet verplicht en ook niet bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.

Als u vragen of opmerkingen heeft, neem dan gerust contact met ons op via telefoon op + .49(0)2572-1531 333  - of per e-mail op [email protected]